Οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες για υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που συμπληρώνουν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών με αποδέκτη το 50ο Γυμνάσιο Αθήνας (π.χ. για συμμετοχή σε διδακτικές επισκέψεις, προγράμματα, ομίλους, δράσεις) θα πρέπει:

  • είτε να έχουν εκδοθεί ψηφιακά μέσω του gov.gr και να αποσταλούν με email ή να προσκομιστούν εκτυπωμένες από τον/την μαθητή/μαθήτρια (οδηγίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης)
  • είτε να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ και να προσκομιστούν από τον/την μαθητή/μαθήτρια
  • είτε να προσκομιστούν από τον ίδιο τον γονεα/κηδεμόνα αυτοπροσώπως με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου από 13:30 έως 14:30.